Đồ dùng trong Phụng Tự

Tượng gỗ công giáo

DSCF4631
Chân dung Chúa – CA 49
 • Chân dung Chúa
 • Rộng: 25cm
 • Cao: 58cm
 • Chất liệu: Rễ trai
not rated 3,200,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4582
Thánh Gia – HF 01
 • Tượng gỗ Thánh Gia
 • Kích thước: size 45
 • Chất liệu: Gỗ xà cừ
not rated 4,200,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4611
Thánh Gia – HFR 503
 • Tượng gỗ Thánh Gia rễ
 • Rộng: 16cm
 • Cao: 30cm
 • Chất liệu: Rễ trai
not rated 2,400,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4637
Thánh Gia – HFR 48
 • Tượng gỗ Thánh Gia rễ
 • Rộng: 28cm
 • Cao: 52cm
 • Chất liệu: Rễ trai
not rated 3,800,000₫ Thêm vào giỏ hàng

Tượng gỗ Đức Mẹ

DSCF4740
Đức Mẹ – MB 529
 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Kích thước: D=80
 • Chất liệu: Gỗ pơmu
not rated 22,500,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4551
Đức Mẹ – MBR 74
 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 33cm
 • Sâu: 28cm
 • Cao: 59cm
 • Chất liệu: Rễ trai
not rated 4,000,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4558
Đức Mẹ – MBR 211
 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 24cm
 • Cao: 48cm
 • Chất liệu: Rễ trai

 

not rated 2,800,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4573
Đức Mẹ – MB 191
 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Size: 45
 • Chất liệu: Xà cừ
not rated 2,200,000₫ Thêm vào giỏ hàng

Tượng chúa Giê-su

DSCF4631
Chân dung Chúa – CA 49
 • Chân dung Chúa
 • Rộng: 25cm
 • Cao: 58cm
 • Chất liệu: Rễ trai
not rated 3,200,000₫ Thêm vào giỏ hàng

Tiệc ly