Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Đồ dùng trong Phụng Tự

CT_01_532d4f90838b8
Ghế Chủ tế – CT 01
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
CT_02_532d4ff4d627b
Ghế Chủ tế – CT 02
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
CT_03_532d5046b2969
Ghế Chủ tế – CT 03
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
CT_04_5333c33ed753f
Ghế Chủ tế – CT 04
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp

Tượng gỗ công giáo

A_05_533a7e2e3a950-769x1024
Thiên Thần – A 05
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè         Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
A_03_533a7bf790c5f-514x1024
Thiên Thần – A 03
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè         Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
A_02_533a7bad17afa-591x1024
Thiên Thần – A 02
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè         Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
CC_10_53143f77355fa-643x1024
Chúa Chuộc Tội – CC 10
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè         Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp

Tượng gỗ Đức Mẹ

DSCF4740
Đức Mẹ – MB 529
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Kích thước: D=80
 • Chất liệu: Gỗ pơmu


Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated 22,500,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4551
Đức Mẹ – MBR 74
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 33cm
 • Sâu: 28cm
 • Cao: 59cm
 • Chất liệu: Rễ trai


Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated 4,000,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4558
Đức Mẹ – MBR 211
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 24cm
 • Cao: 48cm
 • Chất liệu: Rễ trai

 

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated 2,800,000₫ Thêm vào giỏ hàng
DSCF4573
Đức Mẹ – MB 191
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Size: 45
 • Chất liệu: Xà cừ


Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated 2,200,000₫ Thêm vào giỏ hàng

Tượng chúa Giê-su

DSCF4631
Chân dung Chúa – CA 49
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 • Chân dung Chúa
 • Rộng: 25cm
 • Cao: 58cm
 • Chất liệu: Rễ trai


Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated 3,200,000₫ Thêm vào giỏ hàng
Ba__t_Phu__c_52ac1c5ea9195
Bát Phúc – CAP 62
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
CD_Chu__a_Giesu_52ac1ef013be0
Chúa Giê su
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
Ch__n_Dung_Chu___52ac1cee556c8
Chân dung Chúa Giê su – CAR 508
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp

Tiệc ly

TL_01_52f9876e525ab
Tiệc Ly – TL 01
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè         Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
TL_02_52f9885bd21dc
Tiệc Ly – TL 02
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Chia sẻ cho bạn bè        Chia sẻ cho bạn bè        

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp
TL_03_52f989c76b563
Tiệc Ly – TL 03
Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Liên hệ

Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
not rated Đọc tiếp

 


Chia sẻ cho bạn bè
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •