Các vật dụng phụng vụ -thường được gọi một cách nôm na là “đồ thánh”, “đồ lễ”, “đồ thờ”- là những vật dụng Phụng vụ dùng để chưng bày hoặc trực tiếp sử dụng trong việc cử hành Thánh lễ, các bí tích và á bí tích. Vì được đưa vào việc cử hành phụng thờ Thiên Chúa, các vật dụng nầy phải xứng đáng, mỹ thuật và chắc chắn.
Người phụ trách phòng thánh, ủy viên phụng vụ giáo xứ ,cũng như người giúp lễ, nên biết các vật dụng nầy, để dọn ra khi sắp có cử hành phụng vụ hoặc để giữ gìn cho xứng với mục đích của chúng là phục vụ việc thờ phượng Chúa.
Các vật dụng nầy thay đổi về số và loại theo tính cách của buổi cử hành.
Tập tài liệu nầy chỉ ước muốn được liệt kê một số vật dụng thông thường và ý nghĩa của chúng trong Phụng vụ. Dù thế, vì thời gian hạn chế, vẫn còn những vật dụng khác không được nêu danh. Ước mong sẽ bổ túc trong tương lai.

Gian Cung Thánh 17
Gian Cung Thánh 17

* Tư vấn, thiết kế, thi công công trình Nhà Thờ, Nhà Dòng.

not rated Đọc tiếp
Giá Đọc Sách – GS01
Giá Đọc Sách – GS01

* Mẫu tham khảo, theo yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Bục Giảng – BG 12
Bục Giảng – BG 12

* Mẫu tham khảo, theo yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 25
Nhà Tạm – TAB 25

* Mẫu tham khảo

 

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB24
Nhà Tạm – TAB24
 • Mẫu tham khảo
 • Gỗ gõ đỏ
 • Cao 71 cm
not rated Đọc tiếp
Bục Giảng – BG 11
Bục Giảng – BG 11

Bục Giảng

 • Mẫu tham khảo.
 • Gỗ: Tần Bì
not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ 17
Bàn Thờ 17

Bàn Thờ 16

 • Mẫu tham khảo, nhận làm theo kích thước yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Ghế Giáo Dân 01
Ghế Giáo Dân 01

Ghế Giáo Dân

 • Mẫu tham khảo, nhận theo kích thước yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Ghế Quỳ 01
Ghế Quỳ 01

Ghế Quỳ

* Kích thước: cao 92cm

not rated Đọc tiếp
Gian Cung Thánh 16
Gian Cung Thánh 16

* Phối tham khảo.

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 23
Nhà Tạm – TAB 23

Nhà Tạm

 • Kích thước: cao 67cm
 • Số lượng chén Thánh: 3-5 chén
not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 22
Nhà Tạm – TAB 22

Nhà Tạm

* Kích thước có sẵn: D = 43cm

* Đặt theo kích thước yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Mẹ Fatima và Thánh Giuse 100cm
Mẹ Fatima và Thánh Giuse 100cm

Bộ phối dành cho Nhà Nguyện

 • Mẹ Fatima, gỗ pơ mu, cao 96cm.
 • Thánh Giuse, gỗ pơ mu, cao 98cm.
 • Nhà Tạm cao 44cm + Bục đặt Nhà Tạm, cao 150cm.
 • 2 đôn rễ bằng lăng cao 70cm
not rated Đọc tiếp
Nhà đặt Sách Thánh – 02
Nhà đặt Sách Thánh – 02

Nhà đặt Sách Thánh 02

* Mẫu tham khảo

* Gỗ gõ đỏ

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 21
Nhà Tạm – TAB 21

Nhà Tạm – TAB 21

* Mẫu tham khảo

* Gỗ gõ đỏ

not rated Đọc tiếp