Ghế chủ tế dành riêng cho linh mục chủ tế Thánh Lễ. Từ ghế chủ tế linh mục tụ họp Cộng Đoàn dân Chúa nhân danh Thiên Chúa ba Ngôi qua dấu Thánh Giá. Cộng Đoàn đến với Chúa để thờ phượng Chúa, để cầu nguyện cho nhau và để đời sống thiêng liêng được Chúa nuôi dưỡng.