Nhà tạm vẫn là nơi Chúa Kitô hiện diện, Ngài là Thiên Chúa bất khả phân với thịt và máu, với thần tính và nhân tính của Ngài. Bởi thế, cần phải có một nơi xứng đáng cho sự hiện diện này. Nhà tạm như thế thay thế cho Hòm Bia Giao Ước xưa kia. Nhà tạm hoàn tất cách trọn vẹn những gì mà Hòm Bia Giao Ước thể hiện: đó là nơi cực thánh, là lều của Thiên Chúa, và là ngai tòa của Người. Một thánh đường không có sự hiện diện của Thánh Thể, thánh đường đó đã chết.

Nhà Tạm – TAB 25
Nhà Tạm – TAB 25

* Mẫu tham khảo

 

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB24
Nhà Tạm – TAB24
  • Mẫu tham khảo
  • Gỗ gõ đỏ
  • Cao 71 cm
not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 23
Nhà Tạm – TAB 23

Nhà Tạm

  • Kích thước: cao 67cm
  • Số lượng chén Thánh: 3-5 chén
not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 22
Nhà Tạm – TAB 22

Nhà Tạm

* Kích thước có sẵn: D = 43cm

* Đặt theo kích thước yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Mẹ Fatima và Thánh Giuse 100cm
Mẹ Fatima và Thánh Giuse 100cm

Bộ phối dành cho Nhà Nguyện

  • Mẹ Fatima, gỗ pơ mu, cao 96cm.
  • Thánh Giuse, gỗ pơ mu, cao 98cm.
  • Nhà Tạm cao 44cm + Bục đặt Nhà Tạm, cao 150cm.
  • 2 đôn rễ bằng lăng cao 70cm
not rated Đọc tiếp
Nhà đặt Sách Thánh – 02
Nhà đặt Sách Thánh – 02

Nhà đặt Sách Thánh 02

* Mẫu tham khảo

* Gỗ gõ đỏ

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 21
Nhà Tạm – TAB 21

Nhà Tạm – TAB 21

* Mẫu tham khảo

* Gỗ gõ đỏ

not rated Đọc tiếp