Bộ bàn thờ gia đình Công giáo bằng gỗ được Thiên Ân Art điêu khắc với chất liệu gỗ quý như: pơ mu, rễ cây trai, căm xe… với tất cả tấm lòng dâng lên Thiên Chúa.

Bàn Thờ – BT 21
Bàn Thờ – BT 21

Bàn Thờ – BT 21

 • Bàn Thờ chạm khắc hoa lá cành
 • Kích thước tượng phối: 45cm, 50cm, 60cm.
 • Tùy không gian dành cho Bàn Thờ mà chọn phối bộ Bàn Thờ phù hợp.
not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 20
Bàn Thờ – BT 20

Bàn Thờ Công Giáo – BT 20

 • Mẫu tham khảo
 • Tượng Mẹ và Thánh Giuse gỗ pơmu, cao 45cm
 • Chúa chịu nạn, gỗ pơmu, cao 35cm.
 • Thánh Giá, chân đế, kệ hoa mộc sơn đen.
not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 19
Bàn Thờ – BT 19

Bàn Thờ – BT 19

Chi tiết bộ Bàn Thờ

 • Chúa chịu nạn, gỗ pơmu, kích thước 43cm
 • Thánh Giá, gỗ căm xe, kích thước ~75cm
 • Mẹ Ban Ơn, gỗ pơmu, kích thước 45cm
 • Thánh Giuse bế Chúa, gỗ pơmu, kích thước 45cm
 • Bàn Thờ mộc chạm khắc, gỗ căm xe, kích thước: dài 80cm, sâu 22cm.
 • Phối toàn cảnh: cao 110cm, rộng 80cm
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 17
Bàn Thờ – BT 17

Chất liệu:

 • Khung Bàn Thờ dáng rễ tự nhiên, gỗ sao / bằng lăng
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Tượng Mẹ Fatima và Thánh Giuse: 46cm
 • Tượng Chịu nạn: 43cm
 • Thánh giá: ~75cm
 • Bàn Thờ 3 nhánh, kích thước ~80cm
 • Phối toàn cảnh: cao khoảng 110 – 120cm; rộng khoảng 80cm
4.71 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 16
Bàn Thờ – BT 16

Bộ Tượng BT 16 là bộ tượng Bàn Thờ lớn và đặc biệt của Thiên Ân với:

 • Mẹ Vô Nhiễm, gỗ: gõ đỏ, kích thước: 92cm.
 • Thánh Giuse, gỗ: gõ đỏ, kích thước: 93cm.
 • Chúa chịu nạn, gỗ trắc bá(bách) diệp, kích thước: 75cm.
 • Thánh Giá, gỗ: căm xe, kích thước: 115cm.
 • 2 Đôn rễ bằng lăng, cao 90cm.
not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 15
Bàn Thờ – BT 15

Bàn Thờ

(Mẫu tư vấn đo đạc thiết kế tại nhà khách hàng)

Chi tiết Bàn Thờ:

 • Khung bao, các lam trắng
 • Bàn Thờ mộc chạm khắc, đế chạm khắc.
 • Tượng Chúa Phục Sinh(gỗ pơmu, 90cm), Thánh Giá cách điệu, sơn nhũ vàng.
 • Mẹ Fatima(gỗ pơmu, 80cm).
 • Thánh Giuse Thợ(gỗ pơmu, 80cm).
 • Phối tổng thể: cao 280cm, rộng 230cm
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 07
Bàn Thờ – BT 07

Chất liệu:

 • Bàn Thờ ba nhánh bằng rễ bằng lăng
 • Các tượng bằng gỗ Pơ mu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: ~100 x 140cm
 • Bàn Thờ 3 nhánh: 100 x 40cm
 • Tượng Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse bế Chúa: 60cm
 • Tượng Chúa Chịu Nạn: 55cm
 • Thánh giá: ~90cm
3.83 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 06
Bàn Thờ – BT 06

Bàn Thờ BT 06 với:

 • Chúa chịu nạn, gỗ: trắc bách diệp, kích thước: 30cm
 • Mẹ ban ơn, gỗ: trắc bách diệp, kích thước: 30cm
 • Thánh Giuse bế Chúa, gỗ: trắc bách diệp, kích thước: 30cm
 • Thánh Giá, gỗ: căm xe, kích thước: 51cm
 • Chân đế gỗ sao với dáng tự nhiên nghệ thuật, kích thước: 60cm.
 • Phối toàn cảnh: 60 x 85 cm
4.50 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 04
Bàn Thờ – BT 04

 

Chất liệu:

 • Bàn Thờ 3 nhánh tự nhiên
 • Tượng bằng gỗ Trắc Bá Diệp
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Tượng Đức Mẹ Fatima và Thánh Giuse: 46cm
 • Tượng Chịu nạn: 45cm
 • Thánh giá: 75cm
4.54 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 14
Bàn Thờ – BT 14
 • Mẫu Bàn Thờ đã thiết kế cho khách hàng
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 18
Bàn Thờ – BT 18

Bàn Thờ Công Giáo BT 18

——————

Đây là bộ Bàn Thờ bằng gỗ đặc biệt với pơmu, được chấm phá bằng những nét vẽ sáng tối nhẹ nhàng trên áo nhưng vẫn giữ lại vân tự nhiên của gỗ pơmu.

Chi tiết bộ tượng:

Chúa chịu nạn, gỗ pơmu, kích thước: 52cm

Thánh Giá, gỗ căm xe, kích thước ~95cm

Mẹ Fatima, gỗ pơmu, kích thước: 60cm

Thánh Giuse Thợ, gỗ pơmu, kích thước: 60cm

Bàn Thờ 3 nhánh, gỗ hương, kích thước ~100cm

 

 

4.13 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 13
Bàn Thờ – BT 13
 • Mẫu Tham khảo (thiết kế theo yêu cầu)
4.26 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ (treo) – 02
Bàn Thờ (treo) – 02
 • Thánh Giá: 37 x 45cm (Poly cao cấp giả gỗ)
 • Chân Dung Chúa: 23 x 27cm (Poly cao cấp giả gỗ)
 • Mẹ và Thánh Giuse :  29 x 55cm  (Poly  cao cấp giả gỗ)

 

4.40 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 12
Bàn Thờ – BT 12
 • Tượng Đức Mẹ Fatima và Thánh Giuse Thợ: 60cm (gỗ pơmu)
 • Chúa Chịu Nạn, gỗ pơmu, kích thước: 58cm.
 • Thánh Giá, gỗ căm xe, kích thước:~100cm
 • Bàn Thờ mộc chạm khắc, gỗ căm xe.
4.15 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 11
Bàn Thờ – BT 11

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ Sao
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 75 x 120cm
 • Khung bàn thờ: 75 x 45cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 42cm
 • Thánh giá: 76cm
4.23 trên 5
Đọc tiếp