Bàn Thờ – BT 10
Bàn Thờ – BT 10

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ trai
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 80 x 120cm
 • Khung bàn thờ: 80 x 37cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 43cm
 • Thánh giá: 75cm
4.58 trên 5
Đọc tiếp
Bộ tượng TA 01
Bộ tượng TA 01

Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse bế Chúa

 • Kích thước: 240 cm
 • Gỗ: xà cừ

 

4.41 trên 5
Đọc tiếp
Phaolo ngã ngựa
Phaolo ngã ngựa

+ Tác phẩm ” Thánh Phaolo ngã ngựa”

+ Kích thước: 230 x 110 x 250cm

+ Chất liệu: Rễ trai (Thánh Phaolo), Gỗ dầu (Ngựa)

+Giá: 0982 88 53 54

 

not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 01
Bàn Thờ – BT 01
 • Bộ Bàn Thờ BT 01.
 • Kích thước: Thánh Giá (120 x 164cm), Chúa Phục Sinh ( 117cm ), Thiên Thần ( 140cm ).
 • Chất liệu gỗ: Chúa Phục Sinh (rễ lũa), Thánh Giá (căm xe), Thiên Thần (căm xe).
4.50 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT02
Bàn Thờ – BT02
 • Mẫu Tham khảo
 • Bộ Bàn Thờ không có sẵn (Order)
 • Khách hàng có thể yêu cầu điêu khắc theo kích thước phù hợp.
4.29 trên 5
Đọc tiếp
Bộ Bàn Thờ Công Giáo bằng gỗ – BT 05
Bộ Bàn Thờ Công Giáo bằng gỗ – BT 05

Chất liệu:

 • Bàn thờ 3 nhánh bằng gỗ bằng lăng
 • Tượng bằng gỗ Pơ mu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: ~106 x 150cm
 • Khung bàn thờ: ~106 x 42cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 60cm
 • Tượng Chịu Nạn: 52cm
 • Thánh giá: ~95cm

 

4.43 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 03
Bàn Thờ – BT 03

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ hương
 • Tượng bằng gỗ Pơ mu
 • Thánh giá bằng gỗ căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: ~100 x 150cm
 • Tượng Mẹ Fatima và Thánh Giuse Thợ: 60cm
 • Tượng Chúa Chịu Nạn: 52cm
 • Thánh giá: ~95cm
4.24 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 08
Bàn Thờ – BT 08

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng Xá xị
 • Tượng bằng gỗ Xà cừ
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 84 x 115cm
 • Khung bàn thờ: 42 x 84cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 40cm
 • Thánh giá: 72cm
3.94 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 09
Bàn Thờ – BT 09
 • Mẫu tham khảo (thiết kế theo yêu cầu)
 • Tượng Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Chuộc Tội (có sẵn)
4.50 trên 5
Đọc tiếp