Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kitô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta. Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết. Đường Chúa Kitô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kitô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 7
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 7

Chặng Đàng Thánh Giá

Gỗ: pơmu

Kích thước: cao 50cm

not rated Đọc tiếp
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 6
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 6

Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 6

not rated Đọc tiếp
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 5
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 5

Chặng Đàng Thánh Giá

  • Chất liệu: Composite giả gỗ cao cấp
  •  Kích thước: 40cm
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 4
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 4

Chặng Đàng Thánh Giá

  • Chất liệu: composite
  • Kích thước: ~40cm
not rated Đọc tiếp
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 1
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 1

Chặng thứ nhất – Chúa Giêsu chịu xét xử Tình yêu vâng phục đã thôi thúc Đức Giêsu chấp nhận chén đắng Cha trao trong vườn cây dầu thế nào, thì tình yêu khiêm hạ đến tột cùng vì yêu … Continued

4.00 trên 5
Đọc tiếp
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 2
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 2

Chặng thứ nhất – Chúa Giêsu chịu xét xử Tình yêu vâng phục đã thôi thúc Đức Giêsu chấp nhận chén đắng Cha trao trong vườn cây dầu thế nào, thì tình yêu khiêm hạ đến tột cùng vì yêu … Continued

3.00 trên 5
Đọc tiếp