Đức Chúa Giê-su chết trên Thập Tự giá như một sinh tế để giải thoát tội nhân khỏi gánh nặng tội lỗi.
Khi con người bị chia lìa khỏi Thiên Chúa qua hành động bất tuân của Adam trong vườn Eden, một sự ngăn cách hiện hữu giữa con người và Thiên Chúa. Đã có ghi chép trong Cựu Ước về những nghi thức hiến tế nhằm chuộc tội cho loài người, là hình ảnh tiên báo về Chúa Giê-su đến thế gian, theo ý muốn của Thiên Chúa, để loài người có thể phục hoà với Thiên Chúa. Cần có một đấng trung bảo đến để thực hiện sự hoà giải này, và để cất bỏ tội lỗi khỏi nhân gian. Khi con người hoàn toàn tuyệt vọng trong nỗ lực đạt đến sự toàn hảo, Thiên Chúa sai Con Ngài, Chúa Giêsu , đến làm đấng trung bảo.
Có thể minh hoạ điều này bằng cách liên tưởng đến hình ảnh con sông chảy giữa hai dãy núi đá. Một bên là nhân loại, bên kia là Thiên Chúa. Con người không thể xây cầu vượt sông, vì con người là bất toàn, còn Thiên Chúa là trọn vẹn. Vì vậy, Thiên Chúa là đấng bắt cầu nối kết con người với Thiên Chúa, thể hiện tình yêu của Ngài dành cho nhân loại.

Chuộc Tội nghệ thuật
Chuộc Tội nghệ thuật

Bộ sưu tập tượng Chúa chịu nạn dành cho những người yêu mến Chúa và yêu thích nghệ thuật rễ tự nhiên!

not rated Đọc tiếp
Chúa Chịu Táng Xác
Chúa Chịu Táng Xác

Chúa chịu nạn

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC14
Chúa Chuộc Tội – CC14

Thánh Giá Chúa Chịu Nạn

(Mẫu Dòng Phanxico)

Chất liệu: composite được vẽ cổ điển và nhũ vàng

Kích thước: 100cm

not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC13
Chúa Chuộc Tội – CC13

Chúa chịu nạn

 •  Kích thước: 42cm
 •  Chất liệu: Gỗ beech
not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 11
Chúa Chuộc Tội – CC 11

Chúa chịu nạn

 • Kích thước có sẵn: 40; 45; 50; 60; 70 cm
 • Gỗ: pơmu, trai
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Phaolo ngã ngựa
Phaolo ngã ngựa

+ Tác phẩm ” Thánh Phaolo ngã ngựa”

+ Kích thước: 230 x 110 x 250cm

+ Chất liệu: Rễ trai (Thánh Phaolo), Gỗ dầu (Ngựa)

+Giá: 0982 88 53 54

 

not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội nhỏ – CC 20
Chúa Chuộc Tội nhỏ – CC 20

Tên sản phẩm: Chúa chuộc tội (chịu nạn) nhỏ

Kích thước:

 • Khung thánh giá: 23,5x43cm
 • Chân dung Chúa: 18x22cm

Trọng lượng: 220~235gr

Chất lệu: gỗ Pơ mu

4.50 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 07
Chúa Chuộc Tội – CC 07

Chúa chịu nạn

 • Gỗ: pơmu, cao 80cm
 • Thánh Giá: gỗ mun, dài: 145 cm

 

not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 08
Chúa Chuộc Tội – CC 08

Chúa Chịu Nạn

Gỗ: Trắc bá diệp

Kích thước: 43cm

Thánh Giá: gỗ gõ đỏ, kích thước: 76cm

Chân đế để bàn

 

not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 06
Chúa Chuộc Tội – CC 06

Chúa chịu nạn

 • Gỗ: pơmu
 • Cao: 55cm
 • Thánh Giá + chân đế: rễ tự nhiên
 • Cao: 110cm
not rated Đọc tiếp