Chúa Chuộc Tội – CC 05
Chúa Chuộc Tội – CC 05

Chúa chịu nạn

  • Gỗ: Trai
  • Kích thước: 95cm
  • Thánh Giá: 280cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 04
Chúa Chuộc Tội – CC 04

Chúa chịu nạn

Chất liệu: composite giả gỗ cao cấp

Kích thước tượng Chúa: 98 cm

Kích thước Thánh Giá: 188 cm

————————————
“Not only by hand, But also with heart”
Không chỉ bằng đôi bàn tay, mà còn với cả tấm lòng.
—Thienanart—

not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 03
Chúa Chuộc Tội – CC 03

Chúa chịu nạn

* Chất liệu: composite vẽ màu

* Kích thước: 180 cm

not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 02
Chúa Chuộc Tội – CC 02

Chúa chịu nạn

(Mẫu Thánh Giá Chúa chịu nạn Dòng Phanxico)

Gỗ: beech

Kích thước: 54cm

————————————
“Not only by hand, But also with heart”
Không chỉ bằng đôi bàn tay, mà còn với cả tấm lòng.
—Thienanart—

not rated Đọc tiếp