Đức Mẹ – MA 10
Đức Mẹ – MA 10

Madonna and Child

Gỗ: trai

Kích thước: 45cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Ban Ơn – MB 03
Đức Mẹ Ban Ơn – MB 03

Mẹ ban ơn

Gỗ: xà cừ

Kích thước: 136 cm

not rated Đọc tiếp
Our Lady of America – LA 04
Our Lady of America – LA 04

Mẹ cờ Mỹ (Our Lady of America)

Chất liệu: composite vẽ màu thủ công

Kích thước: 20 cm; 30 cm; 60 cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Việt Nam khăn đóng – MB 07
Đức Mẹ Việt Nam khăn đóng – MB 07

Mẹ Việt Nam

Gỗ: trắc bách diệp

Kích thước: 30cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ bế Chúa – MB 08
Đức Mẹ bế Chúa – MB 08

Mẹ bế Chúa

  • Gỗ: Rễ Trai
  • Kích thước: 35cm

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 11
Đức Mẹ – MB 11

Mẹ bế Chúa

  • Chất liệu: rễ trai
  • Kích thước: 46 x 35 x 22 cm(cao x rộng x sâu)

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 12
Đức Mẹ – MB 12

Mẹ bế Chúa Gỗ: rễ trai Kích thước: 84cm

not rated Đọc tiếp