Mẹ Fatima – FA 08
Mẹ Fatima – FA 08

Mẹ Fatima

Gỗ: trắc bách diệp

Kích thước: 45cm

Phong cách: vẻ màu cổ điển áo choàng Mẹ.

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MA 10
Đức Mẹ – MA 10
  • Gỗ: trai
  • Kích thước: cao 70 cm
not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Ban Ơn – MB 03
Đức Mẹ Ban Ơn – MB 03

Mẹ ban ơn

Gỗ: xà cừ

Kích thước: 136 cm

not rated Đọc tiếp
Our Lady of America – LA 04
Our Lady of America – LA 04

Mẹ cờ Mỹ (Our Lady of America)

Chất liệu: composite vẽ màu thủ công

Kích thước: 20 cm; 30 cm; 60 cm

not rated Đọc tiếp
Mẹ La Vang – MB 07
Mẹ La Vang – MB 07

Mẹ La Vang

  • Gỗ: trắc bách diệp
  • Kích thước: 30cm, 45cm
not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ ban ơn – MB 08
Đức Mẹ ban ơn – MB 08

Đức Mẹ ban ơn

Gỗ: pơmu hoặc dầu gió

Kích thước: 70cm

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – MHCG
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – MHCG

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

——————

Gỗ: Dầu Gió

Kích thước: 89 x 62 x 5 cm

 

not rated Đọc tiếp