Mẹ con rễ trai – MR24
Mẹ con rễ trai – MR24

Mẹ con

 • Gỗ: rễ trai
 • Kích thước: cao 96cm, rộng 56cm, dày 24cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ bế Chúa – MBC09
Mẹ bế Chúa – MBC09

Mẹ bế Chúa

 • Rễ lũa
 • Kích thước: 85 x 50 x 25 cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con rễ trai – MR23
Mẹ con rễ trai – MR23

Mẹ con

 • Gỗ: trai
 • Kích thước: cao 66cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con – MR22
Mẹ con – MR22

Mẹ bế Chúa

 • Gỗ: rễ trai
 • Cao 52cm
 • Rộng: 70cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con rễ trai – MR20
Mẹ con rễ trai – MR20

Mẹ con

 • Gỗ: rễ trai
 • Kích thước: cao 80cm x rộng 60cm x sâu 50cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Kitô Vua – KTV20
Chúa Kitô Vua – KTV20

Chúa Kitô Vua

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Phù điêu Thánh Giuse – GS16
Phù điêu Thánh Giuse – GS16

Phù điêu Thánh Giuse

 • Gỗ: sao
 • Kích thước: 58 x 39 x 4 cm
not rated Đọc tiếp
Thánh Giuse – GS12
Thánh Giuse – GS12

Thánh Giuse

 • Kich thước từ trái sang phải: 45cm; 50cm; 55cm; 60cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Giêsu- GS08
Chúa Giêsu- GS08

Chúa Giêsu

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Thánh Tâm Chúa – CD05
Thánh Tâm Chúa – CD05

Thánh Tâm Chúa

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp
Mẫu Tâm – MT01
Mẫu Tâm – MT01

Phù điêu Mẫu Tâm

 • Gỗ: sao
 • Kích thước: 41 x 30 x 4cm(cao x rộng x dày)
not rated Đọc tiếp
Kitô Vua – KV01
Kitô Vua – KV01

Phù điêu Kitô Vua

 • Gỗ: sao
 • Kích thước: 60 x 60 x 4,5cm(cao x rộng x dày)
not rated Đọc tiếp
Mẹ con – MR05
Mẹ con – MR05

Mẹ con

 • Chất liệu: composite cao cấp
 • Kích thước: 110cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con – MR03
Mẹ con – MR03

Mẹ con 

 • Gỗ: rễ trai
 • Cao: 65cm
 • Rộng: 43cm

 

not rated Đọc tiếp
Mẹ Con Nghệ Thuật – NT02
Mẹ Con Nghệ Thuật – NT02

Mẹ con nghệ thuật

 • Chất liệu: composite
 • Kích thước: 38cm

 

not rated Đọc tiếp