Phù điêu Mẹ con và Thánh Giuse
Phù điêu Mẹ con và Thánh Giuse

Phù điêu Mẹ con và Thánh Giuse

Gỗ: gõ đỏ

Kích thước: 42 x 31 cm

not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 17
Bàn Thờ – BT 17

Chất liệu:

 • Khung Bàn Thờ dáng rễ tự nhiên, gỗ sao / bằng lăng
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Tượng Mẹ Fatima và Thánh Giuse: 46cm
 • Tượng Chịu nạn: 43cm
 • Thánh giá: ~75cm
 • Bàn Thờ 3 nhánh, kích thước ~80cm
 • Phối toàn cảnh: cao khoảng 110 – 120cm; rộng khoảng 80cm
4.71 trên 5
Đọc tiếp
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 5
Chặng Đàng Thánh Giá – Bộ 5

Chặng Đàng Thánh Giá

 • Chất liệu: Composite giả gỗ cao cấp
 •  Kích thước: 40cm
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giuse
Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giuse

Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giuse

Gỗ: pơmu

Kích thước: 120 cm

5.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 16
Bàn Thờ – BT 16

Bộ Tượng BT 16 là bộ tượng Bàn Thờ lớn và đặc biệt của Thiên Ân với:

 • Mẹ Vô Nhiễm, gỗ: gõ đỏ, kích thước: 92cm.
 • Thánh Giuse, gỗ: gõ đỏ, kích thước: 93cm.
 • Chúa chịu nạn, gỗ trắc bá(bách) diệp, kích thước: 75cm.
 • Thánh Giá, gỗ: căm xe, kích thước: 115cm.
 • 2 Đôn rễ bằng lăng, cao 90cm.
not rated Đọc tiếp
Thánh Gia – HFR 07
Thánh Gia – HFR 07

Thánh Gia

 • Chất liệu: gỗ dầu gió
 • Khung: gỗ thông, phong cách màu: giả cổ, cào xước.
 • Cao: 80cm
 • Rộng: 60cm
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 192
Đức Mẹ – MB 192

Đức Mẹ bế Chúa – MB 192

Gỗ: pơmu

Kích thước: 46cm

not rated Đọc tiếp
Mẹ Phù Hộ – MP02
Mẹ Phù Hộ – MP02

Mẹ Phù Hộ

Gỗ: pơmu vẽ màu cổ điển

Kích thước: 96cm

not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 15
Bàn Thờ – BT 15

Bàn Thờ

(Mẫu tư vấn đo đạc thiết kế tại nhà khách hàng)

Chi tiết Bàn Thờ:

 • Khung bao, các lam trắng
 • Bàn Thờ mộc chạm khắc, đế chạm khắc.
 • Tượng Chúa Phục Sinh(gỗ pơmu, 90cm), Thánh Giá cách điệu, sơn nhũ vàng.
 • Mẹ Fatima(gỗ pơmu, 80cm).
 • Thánh Giuse Thợ(gỗ pơmu, 80cm).
 • Phối tổng thể: cao 280cm, rộng 230cm
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 07
Bàn Thờ – BT 07

Bàn Thờ – BT 07

Chất liệu:

 • Bàn Thờ ba nhánh bằng rễ bằng lăng
 • Các tượng bằng gỗ Pơ mu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: ~100 x 140cm
 • Bàn Thờ 3 nhánh: 110 x 40cm
 • Tượng Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse bế Chúa: 60cm
 • Tượng Chúa Chịu Nạn: 55cm
 • Thánh giá: ~100cm
3.83 trên 5
Đọc tiếp