Thiên thần là những thọ tạo vô hình do Thiên Chúa tạo ra để phục vụ cho các công việc của Thiên Chúa. Vào thời Trung Cổ, đã có nhiều nhà thần học cố gắng để phân loại ra các cấp bậc thiên thần trên thiên đàng.
“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên thần theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người.”

Các Thiên Thần cũng được gọi là các Thiên Sứ như ta đọc thấy trong Thánh Vịnh sau đây:

“Chúc tụng Chúa đi, hởi muôn vì thiên sứ

Bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người

Luôn sãn sàng phụng lệnh.”

Như thế, rõ ràng cho thấy là có các Thiên Thần hay Thiên Sứ ở trên trời, căn cứ vào lời Chúa Giêsu trong Kinh Thánh trên đây và giáo lý của Giáo Hội. Các Thiên Thần là những thực thể thiêng liêng, không có thân xác (spiritual non-corporeal beings) như loài người chúng ta. Các Thiên sứ này đựơc tạo dựng cách hoàn hảo ngay từ đầu để thờ lậy, chúc tụng, ngợi khen Chúa trên Thiên Đàng. Mặt khác, vì không phải là loài người với bản tính yếu đuối, nên các Thiên Thần cũng không vướng mắc tội nguyên tổ và mọi tội cá nhân như con người.

Gloria in excelsis Deo – MBP 12
Gloria in excelsis Deo – MBP 12
  • Tác phẩm: Gloria in excelsis Deo
  • Kích thước: D = 116cm
  • Chất liệu gỗ: Xà Cừ
not rated Đọc tiếp
Phaolo ngã ngựa
Phaolo ngã ngựa

+ Tác phẩm ” Thánh Phaolo ngã ngựa”

+ Kích thước: 230 x 110 x 250cm

+ Chất liệu: Rễ trai (Thánh Phaolo), Gỗ dầu (Ngựa)

+Giá: 0982 88 53 54

 

not rated Đọc tiếp
Tổng lãnh Thiên Thần Micae – A 03
Tổng lãnh Thiên Thần Micae – A 03

Thiên Thần là sứ giả được Chúa sai đi để phục vụ công trình của Chúa và phục vụ con người mà Chúa yêu thương.

not rated Đọc tiếp