Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phé́p Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xá́c, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời

Chúa Phục Sinh – CPS18
Chúa Phục Sinh – CPS18

Chúa Phục Sinh

 • Gỗ: trai
 • Cao: 52cm

 

not rated Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh – CPS15
Chúa Phục Sinh – CPS15

Chúa Phục Sinh

 • Gỗ: hương
 • Cao: 64cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh – CPS14
Chúa Phục Sinh – CPS14

Chúa Phục Sinh

 • Gỗ: dầu gió
 • Cao: 106 cm
not rated Đọc tiếp
Chân Dung Chúa – CDC17
Chân Dung Chúa – CDC17

Chân Dung Chúa

 • Kích thước: 36cm
 • Gỗ: trai
not rated Đọc tiếp
Chân Dung Chúa – CDC 15
Chân Dung Chúa – CDC 15

Chân Dung Chúa

—————-

Gỗ: dầu gió

Kích thước: cao 45cm, rộng: 42cm

Thánh Giá: dài 62cm

not rated Đọc tiếp
Chân Dung Chúa – CDC19
Chân Dung Chúa – CDC19

Chân Dung Chúa

 • Gỗ: trai
 • Kích thước: cao 52 x rộng 48 cm x dày 23cm
 • Thánh Giá gỗ căm xe, dài 73cm, rộng 58cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh Alpha Omega
Chúa Phục Sinh Alpha Omega

Chúa Phục Sinh trên nền Thánh Giá Alpha Omega

 • Kích thước: 60cm; 70cm
 • Gỗ pơmu; Gỗ Trai
not rated Đọc tiếp
Trên đường EMMAUS
Trên đường EMMAUS

Phù điêu Trên đường EMMAUS

* Mẫu tham khảo

* Chất liệu: composite sơn giả đồng, kích thước: 220 x 340 cm

not rated Đọc tiếp
Chúa cầu nguyện – 03
Chúa cầu nguyện – 03

Phù điêu Chúa Cầu Nguyện

* Mẫu tham khảo

* Chất liệu: composite sơn giả đồng, kích thước: 340 x 160 cm

not rated Đọc tiếp
Chúa chiên lành – 01
Chúa chiên lành – 01

Phù Điêu Mục Tử Nhân Lành

* Mẫu tham khảo

* Chất liệu: composite sơn giả đồng, cao 310cm

not rated Đọc tiếp
Chúa Thăng Thiên RS01
Chúa Thăng Thiên RS01

Chúa Thăng Thiên

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh – CPS25
Chúa Phục Sinh – CPS25

Chúa Phục Sinh

Gỗ: rễ lũa

Kích thước: cao 87cm, rộng 83cm

not rated Đọc tiếp
Chân Dung Chúa 202
Chân Dung Chúa 202

Chân Dung Chúa

Chất liệu: gỗ beech

Kích thước: 38 x 38 x 6 cm

not rated Đọc tiếp
Chúa Kitô Vua – KTV20
Chúa Kitô Vua – KTV20

Chúa Kitô Vua

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Chúa Giêsu- GS08
Chúa Giêsu- GS08

Chúa Giêsu

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu.
not rated Đọc tiếp