Lòng Chúa Thương Xót
Lòng Chúa Thương Xót

Lòng Chúa Thương Xót

 • Chất liệu: composite
 • Kích thước: 250cm
 • Phong cách: sơn giả gỗ
not rated Đọc tiếp
Chúa Kitô Vua – CAP 75
Chúa Kitô Vua – CAP 75
 • Chúa Kitô Vua
 • Kích thước: 67,5 x 6 x 100cm
 • Chất liệu gỗ: gỗ Sao
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh và Chúa Ba Ngôi

Kích thước: 45cm và 60cm

Gỗ: Pơmu và Beech

Thánh Giá: Alpha Omega

not rated Đọc tiếp
Chúa Thương Xót – CAP 09
Chúa Thương Xót – CAP 09
 • Chúa Thương Xót
 • Kích thước: 62 x 4 x 91cm
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Sao
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Thương Xót
Chúa Thương Xót

Lòng Chúa Thương Xót

 • Gỗ: Sao
 • Kích thước: 120cm
4.00 trên 5
Đọc tiếp