Đức Mẹ Vô Nhiễm – MB 98
Đức Mẹ Vô Nhiễm – MB 98

Mẹ Vô Nhiễm

Gỗ: pơmu

Kích thước: 45 cm

Phong cách: vẻ màu cổ điển áo choàng Mẹ

not rated Đọc tiếp
Tượng Đức Mẹ Ban Ơn- MB 500
Tượng Đức Mẹ Ban Ơn- MB 500

Đức Mẹ Ban Ơn

 • Cao: 155 cm
 • Chất liệu: Gỗ xà cừ
not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 61
Đức Mẹ – MB 61
 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 22cm
 • Cao: 82cm
 • Chất liệu: Gỗ mít
not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ LaVang cổ – MB 69
Đức Mẹ LaVang cổ – MB 69
 • Tượng Đức Mẹ La Vang bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 30cm
 • Cao: 91cm
 • Chất liệu: Gỗ Tràm
not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MBR 510
Đức Mẹ – MBR 510
 • Đức Mẹ bế Chúa Giêsu
 • Rộng: 40cm
 • Cao: 53cm
 • Chất liệu: Rễ trai
not rated Đọc tiếp
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Mẹ Con và Thiên Thần

Chất liệu: composite được sơn giả gỗ

Kích thước: 110 cm

not rated Đọc tiếp
Mẹ Fatima – FA 08
Mẹ Fatima – FA 08

Mẹ Fatima

Gỗ: trắc bách diệp

Kích thước: 45cm

Phong cách: vẻ màu cổ điển áo choàng Mẹ.

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MA 10
Đức Mẹ – MA 10
 • Gỗ: trai
 • Kích thước: cao 70 cm
not rated Đọc tiếp