Đức Mẹ Ban Ơn – MB 03
Đức Mẹ Ban Ơn – MB 03

Mẹ ban ơn

Gỗ: xà cừ

Kích thước: 136 cm

not rated Đọc tiếp
Our Lady of America – LA 04
Our Lady of America – LA 04

Mẹ cờ Mỹ (Our Lady of America)

Chất liệu: composite vẽ màu thủ công

Kích thước: 20 cm; 30 cm; 60 cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Việt Nam khăn đóng – MB 07
Đức Mẹ Việt Nam khăn đóng – MB 07

Mẹ Việt Nam

Gỗ: trắc bách diệp

Kích thước: 30cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ ban ơn – MB 08
Đức Mẹ ban ơn – MB 08

Đức Mẹ ban ơn

Gỗ: pơmu hoặc dầu gió

Kích thước: 70cm

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 11
Đức Mẹ – MB 11

Mẹ bế Chúa

  • Chất liệu: rễ trai
  • Kích thước: 46 x 35 x 22 cm(cao x rộng x sâu)

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 12
Đức Mẹ – MB 12

Mẹ bế Chúa Gỗ: rễ trai Kích thước: 84cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Xà sơn (Sheshan)  – MB 13
Đức Mẹ Xà sơn (Sheshan) – MB 13

Vatican (VIS) – Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã soạn bản kinh cầu nguyện Đức Mẹ Xà sơn (佘山 Sheshan) để ghi dấu Ngày Cầu Nguyện cho Giáo hội Trung quốc, cử hành chính thức ngày 24 tháng 5. Trong … Continued

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 14
Đức Mẹ – MB 14

Mẹ Sheshan

  • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp