Nhà Thờ Rạng – Phan Thiết

FB_IMG_1482911806847

  • Tên công trình Ghế Giáo Dân
  • Địa điểm Phan Thiết - Bình Thuận
  • Năm thực hiện 2016
  • Đơn vị thi công Thienanart