Nhà Nguyện Dòng Thánh Tâm Truyền Giáo

IMG_20161230_094834

  • Tên công trình Nhà Nguyện Dòng Thánh Tâm Truyền Giáo
  • Địa điểm Bến Cát - Bình Dương
  • Năm thực hiện 2016
  • Đơn vị thi công Thienanart