Danh sách một số sản phẩm thường dùng.

ĐHY Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận
ĐHY Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận

* Nhận điêu khắc theo kích thước yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Gian Cung Thánh 17
Gian Cung Thánh 17

* Tư vấn, thiết kế, thi công công trình Nhà Thờ, Nhà Dòng.

not rated Đọc tiếp
Giá Đọc Sách – GS01
Giá Đọc Sách – GS01

* Mẫu tham khảo, theo yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Bục Giảng – BG 12
Bục Giảng – BG 12

* Mẫu tham khảo, theo yêu cầu.

not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB 25
Nhà Tạm – TAB 25

* Mẫu tham khảo

 

not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 24
Bàn Thờ – BT 24

Bàn Thờ, gỗ trắc bách diệpgỗ quý, hương thơm trầm với tông màu sang trọng.

Chi tiết:

 • Tượng Mẹ Fatima, Thánh Giuse cao 60cm.
 • Chúa chịu nạn, 53cm
 • Chân đế rễ cây, tự nhiên, nghệ thuật.
 • Phối tổng thể: cao ~140cm, rộng 105cm
not rated Đọc tiếp
Nhà Tạm – TAB24
Nhà Tạm – TAB24
 • Mẫu tham khảo
 • Gỗ gõ đỏ
 • Cao 71 cm
not rated Đọc tiếp
Bục Giảng – BG 11
Bục Giảng – BG 11

Bục Giảng

 • Mẫu tham khảo.
 • Gỗ: Tần Bì
not rated Đọc tiếp
Bàn Thờ 17
Bàn Thờ 17

Bàn Thờ 16

 • Mẫu tham khảo, nhận làm theo kích thước yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Ghế Giáo Dân 01
Ghế Giáo Dân 01

Ghế Giáo Dân

 • Mẫu tham khảo, nhận theo kích thước yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Ghế Quỳ 01
Ghế Quỳ 01

Ghế Quỳ

* Kích thước: cao 92cm

not rated Đọc tiếp
Gian Cung Thánh 16
Gian Cung Thánh 16

* Phối tham khảo.

not rated Đọc tiếp
Thánh Gia – HF15
Thánh Gia – HF15

Thánh Gia

 • Gỗ: trai
 • Kích thước: cao 51cm, rộng 38cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh – CPS18
Chúa Phục Sinh – CPS18

Chúa Phục Sinh

 • Gỗ: trai
 • Cao: 52cm

 

not rated Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh – CPS15
Chúa Phục Sinh – CPS15

Chúa Phục Sinh

 • Gỗ: hương
 • Cao: 64cm
not rated Đọc tiếp