Thánh Gia – HFR 04
Thánh Gia – HFR 04

Thánh Gia

 • Chất liệu: Rễ trai
 • Cao: 88cm
 • Rộng: 38cm
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Chăn Chiên – CCC 62
Chúa Chăn Chiên – CCC 62

Chúa Chiên Lành

Chất liệu: composite được sơn giả gỗ

Kích thước: 43cm

4.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Phục Sinh – CPS 05
Chúa Phục Sinh – CPS 05

Chúa Phục Sinh

Gỗ: rễ trai

Kích thước: 118cm và 126cm

————————————
“Not only by hand, But also with heart”
Không chỉ bằng đôi bàn tay, mà còn với cả tấm lòng.
—Thienanart—

5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chân dung Chúa Giê su – CAR 508
Chân dung Chúa Giê su – CAR 508

Chân dung Chúa

 • Gỗ: trai
 • Kích thước: 33 cm
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Lòng Thương Xót Chúa
Lòng Thương Xót Chúa
 • Chất liệu: composite
 • Kích thước: 250cm
 • Sơn giả gỗ
not rated Đọc tiếp
Chúa Kitô Vua – CAP 75
Chúa Kitô Vua – CAP 75
 • Chúa Kitô Vua
 • Kích thước: 67,5 x 6 x 100cm
 • Chất liệu gỗ: gỗ Sao
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Cha
Chúa Cha

Chúa Cha

 • Kích thước: cao 30cm, rộng 46cm
 • Gỗ: trai

 

not rated Đọc tiếp
Chúa Thương Xót – CAP 09
Chúa Thương Xót – CAP 09
 • Chúa Thương Xót
 • Kích thước: 62 x 4 x 91cm
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Sao
5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Thương Xót
Chúa Thương Xót

Lòng Chúa Thương Xót

 • Gỗ: Sao
 • Kích thước: 120cm
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Mẹ Con và Thiên Thần

Chất liệu: composite được sơn giả gỗ

Kích thước: 110 cm

not rated Đọc tiếp