Đức Mẹ ban ơn – MB 08
Đức Mẹ ban ơn – MB 08

Đức Mẹ ban ơn

Gỗ: pơmu hoặc dầu gió

Kích thước: 70cm

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – MHCG
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – MHCG

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

——————

Gỗ: Dầu Gió

Kích thước: 80 x 49 x 4 cm

 

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 12
Đức Mẹ – MB 12

Mẹ bế Chúa Gỗ: rễ trai Kích thước: 84cm

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ Xà sơn (Sheshan)  – MB 13
Đức Mẹ Xà sơn (Sheshan) – MB 13

Vatican (VIS) – Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã soạn bản kinh cầu nguyện Đức Mẹ Xà sơn (佘山 Sheshan) để ghi dấu Ngày Cầu Nguyện cho Giáo hội Trung quốc, cử hành chính thức ngày 24 tháng 5. Trong … Continued

not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ – MB 14
Đức Mẹ – MB 14

Mẹ Sheshan

  • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp