Nghệ Thuật – NT69
Nghệ Thuật – NT69

Nghệ Thuật – NT69

  • Kích thước: 150cm
not rated Đọc tiếp
Quà lưu niệm
Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

not rated Đọc tiếp
Cặp Voi
Cặp Voi

Cặp Voi

  • Gỗ: xà cừ
  • Kích thước: cao 42cm, dài 68cm, rộng 32cm
not rated Đọc tiếp
Tượng giả cổ
Tượng giả cổ

Tượng giả cổ

  • Gỗ: xà cừ
  • Kích thước: 36cm
not rated Đọc tiếp
Cưỡi ngựa – Giả cổ
Cưỡi ngựa – Giả cổ

Cưỡi ngựa – sơn giả cổ

  • Gỗ: xà cừ
  • Kích thước: cao 100cm, dài 105cm
not rated Đọc tiếp