Cặp Chó
Cặp Chó

Cặp Chó

 • Gỗ: xà cừ
 • Kích thước: 60cm
not rated Đọc tiếp
Chó – Sơn Giả Cổ
Chó – Sơn Giả Cổ

Chó – sơn giả cổ

 • Gỗ: xà cừ
 • Kích thước: cao 60cm
not rated Đọc tiếp
Bộ Nghệ Sỹ – NS01
Bộ Nghệ Sỹ – NS01

Bộ Nghệ Sỹ

 • Gỗ: dầu gió
 • Kích thước: 57cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con rễ trai – MR26
Mẹ con rễ trai – MR26

Mẹ bế Chúa

 • Gỗ: trai
 • Kích thước: 46 x 16 x 15 cm
not rated Đọc tiếp
Thần Đô Huyền Nhiệm – MR25
Thần Đô Huyền Nhiệm – MR25

Phù Điêu: Thần Đô Huyền Nhiệm

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp
Mẹ con rễ trai – MR24
Mẹ con rễ trai – MR24

Mẹ bế Chúa

 • Gỗ: rễ trai
 • Kích thước: cao 55cm, rộng 35cm.
not rated Đọc tiếp
Mẹ bế Chúa – MBC09
Mẹ bế Chúa – MBC09

Mẹ bế Chúa

 • Rễ lũa
 • Kích thước: 85 x 50 x 25 cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con rễ trai – MR23
Mẹ con rễ trai – MR23

Mẹ con

 • Gỗ: trai
 • Kích thước: cao 35cm, rộng 19cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con – MR22
Mẹ con – MR22

Mẹ bế Chúa

 • Gỗ: rễ trai
 • Kích thước: cao 56cm x rộng 30cm  x dày 7cm
not rated Đọc tiếp
Mẹ con rễ trai – MR20
Mẹ con rễ trai – MR20

Mẹ con

 • Gỗ: rễ trai
 • Kích thước: cao 80cm x rộng 60cm x sâu 50cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Kitô Vua – KTV20
Chúa Kitô Vua – KTV20

Chúa Kitô Vua

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Phù điêu Thánh Giuse – GS16
Phù điêu Thánh Giuse – GS16

Phù điêu Thánh Giuse

 • Gỗ: sao
 • Kích thước: 58 x 39 x 4 cm
not rated Đọc tiếp
Thánh Giuse – GS12
Thánh Giuse – GS12

Thánh Giuse

 • Kich thước từ trái sang phải: 45cm; 50cm; 55cm; 60cm
not rated Đọc tiếp
Chúa Giêsu- GS08
Chúa Giêsu- GS08

Chúa Giêsu

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu.
not rated Đọc tiếp
Thánh Tâm Chúa – CD05
Thánh Tâm Chúa – CD05

Thánh Tâm Chúa

 • Mẫu tham khảo, điêu khắc theo yêu cầu
not rated Đọc tiếp