Bàn Thờ – BT 08
Bàn Thờ – BT 08

Chất liệu:

  • Khung bàn thờ bằng Xá xị
  • Tượng bằng gỗ Xà cừ
  • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

  • Phối toàn cảnh: 84 x 115cm
  • Khung bàn thờ: 42 x 84cm
  • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
  • Tượng Chịu nạn: 40cm
  • Thánh giá: 72cm
3.94 trên 5
Đọc tiếp