Bàn Thờ – BT 14
Bàn Thờ – BT 14
 • Mẫu Bàn Thờ đã thiết kế cho khách hàng
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ (treo) – 02
Bàn Thờ (treo) – 02
 • Thánh Giá: 37 x 45cm (Poly cao cấp giả gỗ)
 • Chân Dung Chúa: 23 x 27cm (Poly cao cấp giả gỗ)
 • Mẹ và Thánh Giuse :  29 x 55cm  (Poly  cao cấp giả gỗ)

 

4.40 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 11
Bàn Thờ – BT 11

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ Sao
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 75 x 120cm
 • Khung bàn thờ: 75 x 45cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 42cm
 • Thánh giá: 76cm
4.23 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 10
Bàn Thờ – BT 10

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ trai
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 80 x 120cm
 • Khung bàn thờ: 80 x 37cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 43cm
 • Thánh giá: 75cm
4.58 trên 5
Đọc tiếp
Bộ tượng TA 01
Bộ tượng TA 01

Mẹ Ban Ơn và Thánh Giuse bế Chúa

 • Kích thước: 240 cm
 • Gỗ: xà cừ

 

4.41 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 08
Bàn Thờ – BT 08

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng Xá xị
 • Tượng bằng gỗ Xà cừ
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 84 x 115cm
 • Khung bàn thờ: 42 x 84cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 40cm
 • Thánh giá: 72cm
3.94 trên 5
Đọc tiếp