Bàn Thờ – BT 10
Bàn Thờ – BT 10

Chất liệu:

  • Khung bàn thờ bằng gỗ trai
  • Tượng bằng gỗ Pơmu
  • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

  • Phối toàn cảnh: 80 x 120cm
  • Khung bàn thờ: 80 x 37cm
  • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
  • Tượng Chịu nạn: 43cm
  • Thánh giá: 75cm
4.58 trên 5
Đọc tiếp