Bàn Thờ – BT 10
Bàn Thờ – BT 10

Bàn Thờ – BT 10

Bộ phối với các tượng được điêu khắc bằng gỗ trắc bách diệp, gỗ quý có hương thơm trầm nhẹ, Thánh Giá gỗ căm xe tông màu tối kết hợp chân đế rễ cây 5 nhánh hoặc chân đế rời bằng gỗ sao, trai hoặc hương:

Chi tiết bộ phối:

  • Đức Mẹ ban ơn và Thánh Giuse cao 45cm
  • Chúa chịu nạn cao 42cm
  • Chân đế 5 nhánh rộng 80cm
  • Phối tổng thể: rộng 80 x cao 120 cm
4.58 trên 5
Đọc tiếp