Bàn Thờ – BT 11
Bàn Thờ – BT 11

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ Sao
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 75 x 120cm
 • Khung bàn thờ: 75 x 45cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 42cm
 • Thánh giá: 76cm
4.23 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 10
Bàn Thờ – BT 10

Chất liệu:

 • Khung bàn thờ bằng gỗ trai
 • Tượng bằng gỗ Pơmu
 • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

 • Phối toàn cảnh: 80 x 120cm
 • Khung bàn thờ: 80 x 37cm
 • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
 • Tượng Chịu nạn: 43cm
 • Thánh giá: 75cm
4.58 trên 5
Đọc tiếp