Chúa Chăn Chiên
Chúa Chăn Chiên
  • Chân dung Chúa
  • Rộng: 25cm
  • Cao: 58cm
  • Chất liệu: Rễ trai
not rated Đọc tiếp