Chúa Chuộc Tội – CC13
Chúa Chuộc Tội – CC13

Chúa chịu nạn

  •  Kích thước: 42cm
  •  Chất liệu: Gỗ beech
not rated Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 11
Chúa Chuộc Tội – CC 11

Chúa chịu nạn

  • Kích thước có sẵn: 40; 45; 50; 60; 70 cm
  • Gỗ: pơmu, trai
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội nhỏ – CC 20
Chúa Chuộc Tội nhỏ – CC 20

Tên sản phẩm: Chúa chuộc tội (chịu nạn) nhỏ

Kích thước:

  • Khung thánh giá: 23,5x43cm
  • Chân dung Chúa: 18x22cm

Trọng lượng: 220~235gr

Chất lệu: gỗ Pơ mu

4.50 trên 5
Đọc tiếp