Bàn Thờ – BT 14
Bàn Thờ – BT 14
  • Mẫu Bàn Thờ đã thiết kế cho khách hàng
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 18
Bàn Thờ – BT 18

Bàn Thờ Công Giáo BT 18

——————

Đây là bộ Bàn Thờ bằng gỗ đặc biệt với pơmu, được chấm phá bằng những nét vẽ sáng tối nhẹ nhàng trên áo nhưng vẫn giữ lại vân tự nhiên của gỗ pơmu.

Chi tiết bộ tượng:

Chúa chịu nạn, gỗ pơmu, kích thước: 52cm

Thánh Giá, gỗ căm xe, kích thước ~95cm

Mẹ Fatima, gỗ pơmu, kích thước: 60cm

Thánh Giuse Thợ, gỗ pơmu, kích thước: 60cm

Bàn Thờ 3 nhánh, gỗ hương, kích thước ~100cm

 

 

4.13 trên 5
Đọc tiếp
Bàn Thờ – BT 08
Bàn Thờ – BT 08

Chất liệu:

  • Khung bàn thờ bằng Xá xị
  • Tượng bằng gỗ Xà cừ
  • Thánh giá bằng gỗ Căm xe

Kích thước:

  • Phối toàn cảnh: 84 x 115cm
  • Khung bàn thờ: 42 x 84cm
  • Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse: 45cm
  • Tượng Chịu nạn: 40cm
  • Thánh giá: 72cm
3.94 trên 5
Đọc tiếp