Đức Mẹ LaVang cổ – MB 69
Đức Mẹ LaVang cổ – MB 69
  • Tượng Đức Mẹ La Vang bế Chúa Giêsu
  • Rộng: 30cm
  • Cao: 91cm
  • Chất liệu: Gỗ Tràm
not rated Đọc tiếp