Chúa Chuộc Tội – CC13
Chúa Chuộc Tội – CC13

Chúa chịu nạn

  •  Kích thước: 42cm
  •  Chất liệu: Gỗ beech
not rated Đọc tiếp
Thánh Tâm Chúa – CD 06
Thánh Tâm Chúa – CD 06
  • Thánh Tâm Chúa (Oval)
  • Kích thước: 40 x 50cm
  • Chất liệu gỗ: Beech
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Chiên Lành – CCL 01
Chúa Chiên Lành – CCL 01

Chúa chiên lành

Chất liệu: composite cao cấp được sơn giả gỗ

Kích thước: 40 x 53 cm

Chân đế hoa, gỗ: sao.

————————————
“Not only by hand, But also with heart”
Không chỉ bằng đôi bàn tay, mà còn với cả tấm lòng.
—Thienanart—

5.00 trên 5
Đọc tiếp