Mẹ và Chúa – MB 101
Mẹ và Chúa – MB 101
  •  Mẹ và Chúa (Oval)
  • Kích thước: 18 x 24cm
  • Chất liệu gỗ: Beech
4.50 trên 5
Đọc tiếp
Thánh Tâm Chúa – CD 06
Thánh Tâm Chúa – CD 06
  • Thánh Tâm Chúa (Oval)
  • Kích thước: 40 x 50cm
  • Chất liệu gỗ: Beech
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Chiên Lành – CCL 01
Chúa Chiên Lành – CCL 01

Chúa chiên lành

Chất liệu: composite cao cấp được sơn giả gỗ

Kích thước: 40 x 53 cm

Chân đế hoa, gỗ: sao.

————————————
“Not only by hand, But also with heart”
Không chỉ bằng đôi bàn tay, mà còn với cả tấm lòng.
—Thienanart—

5.00 trên 5
Đọc tiếp
Chúa Chuộc Tội – CC 11
Chúa Chuộc Tội – CC 11

Chúa chịu nạn

  • Kích thước có sẵn: 40; 45; 50; 60; 70 cm
  • Gỗ: pơmu, trai
4.00 trên 5
Đọc tiếp
Thánh Gia – HF 11
Thánh Gia – HF 11

Gia Đình Thánh Gia (treo tường)

4.00 trên 5
Đọc tiếp
Thánh Gia – HF 08
Thánh Gia – HF 08

Gia Đình Thánh Gia

+ Kích thước: cao 47cm

+ Chất liệu: gỗ Trắc bách diệp(có hương thơm trầm)

3.00 trên 5
Đọc tiếp
Thánh Gia – HF 07
Thánh Gia – HF 07

Gia Đình Thánh Gia

  •  Kích thước: rộng 88cm x cao 53cm x dày 10 cm
  •  Chất liệu: composite
4.67 trên 5
Đọc tiếp
Thánh Gia – HF 05
Thánh Gia – HF 05

+ Tác phẩm: Thánh Gia

+ Kích thước: 66x100cm

+ Chất liệu: Gỗ căm xe

4.55 trên 5
Đọc tiếp