Thánh Catarina thành Siena
Thánh Catarina thành Siena

Catarina thành Siena (tên gốc: Caterina Benincasa, 25 tháng 3 năm 1347 -29 tháng 4 năm 1380) là một nữ tu Dòng Đa Minh có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Giáo Hội Công Giáo Rôma. Bà được tuyên phong làm thánh và Tiến sĩ Hội Thánh

 

 

not rated Đọc tiếp