Mẹ Ban Ơn (vẽ trên gỗ) – 01
Mẹ Ban Ơn (vẽ trên gỗ) – 01
  • Mẹ Ban Ơn (vẽ trên gỗ)
  • Kích thước: 60cm
  • Chất liệu gỗ: Pơmu/ Xà cừ/ Sao
not rated Đọc tiếp
Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse
Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse

Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse

  • Kích thước: 92 cm
  • Gỗ: gõ đỏ
not rated Đọc tiếp