Hiển thị 1–12 của 53 kết quả

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phé́p Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xá́c, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời