Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Thánh Gia hay Gia đình Thánh Gia tên có tên tiếng Anh là “Holy Family”. Gia đình Thánh gia có 3 thành viên, là một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình.

1. Thánh Giuse một người cha mẫu mực và trách nhiệm
Tin mừng cho chúng ta thấy thánh Giuse là hình ảnh một người cha đầy tinh thần hy sinh và trách nhiệm với gia đình. Qua hai lần được sứ thần Chúa báo mộng là đem Hài Nhi và Mẹ Ngài trốn sang Ai cập để tránh việc sát hại của Hêrôđê bạo chúa và sau khi vị vua này qua đời thì thánh nhân lại được lệnh đưa Con Trẻ và Mẹ Ngài về lại đất Israel.
Thái độ vâng phục của thánh Giuse thật đáng khâm phục. Thánh nhân đã chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người cha và một người chồng đúng theo thánh ý của Thiên Chúa. Ngài đã trở thành người nuôi dưỡng và bảo vệ Con Một của Đấng Tối Cao. Như thế một cách nào đó ngài đã góp phần mình vào chương trình lịch sử cứu độ của Con Thiên Chúa làm người.

2. Đức Maria lặng lẽ làm theo quyết định của thánh Giuse
Tin mừng không cung cấp cho chúng ta một động thái nào về phía Đức Maria, ngoài việc Mẹ âm thầm làm theo những gì mà thánh Giuse chủ động thực hiện thánh ý Thiên Chúa sau khi được báo mộng. Chúng ta thấy hình ảnh một Đức Maria vâng phục, thuận ý người chồng nổi bật trong sự âm thầm, lặng lẽ bước đi.
Như thể chính Mẹ cũng đã chủ động dấn bước theo sự sắp đặt của thánh ý Thiên Chúa. Đó chính là sự cộng tác thuận vợ thuận chồng để cùng nhau bảo vệ và nuôi dưỡng người Con Một của Thiên Chúa.

3. Con trẻ Giêsu là động lực cho sự hy sinh của hai ông bà
Hài nhi Giêsu là trung tâm điểm của đình, bởi vì chính sự xuất hiện của Người mà Hêrôđê sợ mất ngai vàng, nên đã tìm cách trừ khử Ngài như một hậu họa cho tương lại quyền bính của ông. Sự hiện diện của Hài nhi Giêsu đã thúc đẩy sự hy sinh và tình yêu của Đức Maria và thánh Giuse trong việc chu toàn ơn gọi và sứ mệnh của hai ông bà.
Đức Giêsu không chỉ là hồng ân của thánh Giuse và Đức Maria mà còn là ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã trao ban cho cả nhân loại. Ngài chính là Đấng giao hòa đất trời và vạn vật, là Trung gian nối kết trời với đất, là Đấng làm cho tất cả thụ tạo được hồi sinh trong ân nghĩa của Thiên Chúa.