Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Là nơi Thánh Lễ cùng các nghi lễ, nghi thức được người Chủ Tế cử hành một cách long trọng, là hướng tâm điểm thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa.