Hiển thị kết quả duy nhất

Theo truyền thống Công giáo thì các thiên thần là các thọ tạo thiêng liêng, tốt lành, luôn thờ phượng Thiên Chúa, hoạt động như các sứ giả của Thiên Chúa, luôn canh giữ và cầu nguyện cho chúng ta. Là các trung gian hay các sứ giả giữa Thiên Chúa và chúng ta, các thiên thần được xem là những vị đi đi lại lại rất nhanh giữa Thiên Chúa và con người nên các ngài được vẽ có đôi cánh (x. HCMV số 12; Tv 103,20)