Hiển thị 1–12 của 269 kết quả

“Không chỉ làm bằng tay, mà còn với cả tấm lòng”, nghệ nhân Thiên Ân Art khi làm ra một tác phẩm với cả tâm tình của mình trao gởi vào đó như trao gởi cho một đứa con tinh thần. Trong lao động sáng tạo, nghệ thuật Thiên Ân Art nhằm mong cho ai đó đón nhận đứa con tinh thần của mình, khi chiêm ngắm, cầu nguyện với tác phẩm mang nặng tính thần thiêng này sẽ cảm nhận được niềm vui và sự bình an.

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 01

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 02

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 03

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 04

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 05

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 06

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 07

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 08

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 09

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 10

Bàn Thờ Công Giáo

Bàn Thờ – BT 11