Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

“Khi phong thánh cho một số tín hữu, nghĩa là long trọng công bố rằng các tín hữu này đã thực hành các nhân đức một cách anh hùng và đã sống trung thành với ân sủng của Thiên Chúa, Giáo Hội thừa nhận nơi mình có Thần Khí của sự thánh thiện, và Giáo Hội nâng đỡ niềm hy vọng của các tín hữu bằng cách đưa các Thánh ra làm khuôn mẫu và là những Đấng chuyển cầu cho họ. Các thánh nam nữ vẫn luôn luôn là nguồn mạch và nguồn gốc của đổi mới trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử Giáo Hội”

Người theo đạo Thiên Chúa, nhất là các tín hữu giáo dân, có thể tìm ở các vị Thánh, những vị mô phạm mới cho việc nên Thánh, những chứng nhân mới của các nhân đức anh hùng, được thực hiện trong những cảnh sống thông thường hằng ngày. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1987 về vai trò giáo dân đã đề nghị: “ Các Giáo Hội địa phương nhất là các Giáo Hội non trẻ phải lưu ý tìm xem trong con cái mình, những giáo dân nam nữ sống đời thường ở trần thế và sống bậc vợ chồng đã sống như chứng nhân thánh thiện và có thể trở nên gương mẫu cho người khác, nên được phong Chân Phước hoặc phong Thánh.