Quy định sử dụng

Trang web thienanart.com.vn này được thiết kế để cung cấp thông tin chung về Thiên Ân Art cùng các sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn có thể sử dụng các thông tin trên trang web này, theo các điều khoản và điều kiện sau.

Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

Xin vui lòng dành một vài phút để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, bạn có thể không truy cập, sử dụng hoặc tải các tài liệu từ trang web này. Quy định bảo mật, có thể được truy cập vào trang web này thông qua các liên kết bên cạnh liên kết đến các Điều khoản và Điều kiện, hình thành một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện.

Những điều khoản và điều kiện có thể thay đổi

Thiên Ân Art có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các điều khoản và điều kiện mỗi khi bạn sử dụng trang web này. Các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi cuối cùng vào ngày 12 tháng 09 năm 2013.

Thông báo bản quyền và Giới hạn thẩm quyền

Tất cả những gì bạn thấy và nghe trên trang web (“Nội dung”), bao gồm, ví dụ, tất cả các văn bản, hình ảnh, minh họa, đồ họa, clip âm thanh, video clip, video clip âm thanh, bản quyền
Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền nội dung, tuy nhiên những hạn chế sau:

Bạn có thể tải về, lưu trữ, in ấn và sao chép phần được chọn lọc nội dung của trang web này, cung cấp cho bạn:

(1) chỉ sử dụng nội dung bạn tải về sử dụng phi thương mại cá nhân của bạn, hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với Thiên Ân Art

(2) không xuất bản hoặc gửi bất kỳ một phần của các nội dung trên bất kỳ trang web khác trên Thiên Ân Art

(3) không đăng, phát sóng bất cứ phần nào của nội dung trong hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông khác

(4) không sửa đổi hoặc thay đổi nội dung trong bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc thông báo bảo mật.

Ngoại trừ như đã nêu ở trên, bạn không thể sao chép, tải về, in ấn, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền tải, chuyển giao, dịch, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên dịch hoặc trong bất kỳ cách nào khác biến đổi hoặc thích ứng với tất cả hoặc bất kỳ một phần của nội dung của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Thiên Ân Art. Ngoại trừ như đã nêu ở trên, không có quyền, hoặc quan tâm đến nội dung tải về được chuyển giao cho bạn khi bạn tải về nội dung từ trang web này. Ngoại trừ giấy phép giới hạn, không độc quyền, cho phép rõ ràng ở trên, không có gì chứa đựng trong các điều khoản và điều kiện và trên trang Web này được hiểu như trao một giấy phép hoặc các quyền khác theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác Thiên Ân Art hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *