• Công trình Nhà Nguyện Dòng Thánh Tâm Truyền Giáo
  • Địa điểm Mỹ Phước I – Bến Cát – Bình Dương
  • Năm thực hiện 2016
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art