Gioan La San (tiếng Pháp: Jean-Baptiste de La Salle; 30 tháng 4 năm 1651 – 7 tháng 4 năm 1719) là người sáng lập ra Dòng Sư Huynh Các Trường Công Giáo hay còn gọi là Dòng La San. Ngài được Giáo hội Công giáo Rôma tôn làm Thánh và Quan thầy của các giáo viên, giáo chức. Ngài cũng được coi là người sáng lập ra mô hình trường trung học Công giáo đầu tiên.

 

 

 


  • Tên dự án Thiết kế cung thánh La San Mai Thôn
  • Người thiết kế Lâm BROTHER
  • Địa điểm thi công Đất thánh dòng La San Mai Thôn
  • Thời gian Năm 2012