Cha Thánh Camillô và công việc bác ái yêu thương bệnh nhân Ngài
Suốt ba năm rao giảng, Đức Giêsu đã gặp và chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân nhờ đức tin của họ. Họ không những khỏi bệnh phần xác, mà cả phần hồn nữa.Vâng nghe theo lời Thầy Chí Thánh, cha thánh Camillô đã làm được những điều mà Đức Giêsu đã dạy. Từ bỏ con đường tội lỗi, vượt thắng mọi trở ngại, chịu đựng gian lao khó nhọc trong suốt bốn mươi năm, đem lại biết bao linh hồn về tới chốn bình an. Ngày hôm nay, theo lời dạy của Đức Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của cha thánh, chúng ta hày đi trên con đường cha thánh đã đi, hầu mang lại hạnh phúc và bình an đến với mọi người.

 

 


  • Tên công trình Nhà nguyện Camillo Thủ Đức
  • Địa điểm Linh Đông – Thủ Đức
  • Năm thực hiện 2010
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art