Nhà thờ đầu tiên được khởi công xây dựng tại trung tâm thành phố Hòa Bình mang lại niềm vui và hy vọng lớn lao cho người Công giáo địa phương sau nhiều thập niên khó khăn.
Sáng 17-8, dù trời mưa rất lớn nhưng khoảng 2.000 người tham dự Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ xứ Hòa Bình do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đồng tế cùng Đức Giám mục Gioan Vũ Tất của Hưng Hóa và 50 linh mục.

  • Tên công trình Nhà tạm Nhà thờ Hòa Bình
  • Địa điểm Hố Nai – Đồng Nai
  • Năm thực hiện 2009
  • Đơn vị thi công Thiên Ân Art