Nghệ thuật rễ – Thánh Gia 01

Thánh Gia

Từ những gốc rễ cây tưởng chừng bỏ đi, người nghệ nhân tìm thấy những giá trị và mong muốn chia sẻ những giá trị đó đến với mọi người. Nghệ thuật Thánh trên gốc rễ cây tự nhiên vừa mang lại tính gần gũi, vừa mang lại giá trị nghệ thuật cho gia đình khách hàng.

Chi tiết:

  • Chất liệu: gỗ trai(lũa trai)
  • Chiều cao 64cm, rộng 42cm