Bàn Thờ – BT 07

Bàn Thờ tượng gỗ vẽ màu

Bộ phối với tượng các Đấng cao 45cm, bằng gỗ và được vẽ màu rất chi tiết bởi người họa sỹ, mang lại không gian thờ phụng sống động hơn cho gia đình khách hàng.

Chi tiết bàn Thờ:

  • Chúa chịu nạn, gỗ vẽ màu, cao 42cm
  • Thánh Giá gỗ căm xe, dài khoảng 80cm
  • Mẹ Fatima, gỗ vẽ màu, cao 45cm
  • Thánh Giuse, gỗ vẽ màu, cao 45cm
  • Chân đế bàn Thờ: đa dạng
  • Bộ phối có tổng chiều cao từ 110 – 120 cm, chiều rộng khoảng 80cm